Telif Hakları © 2007.
Oğuz Savaş UYSAL
Webmaster:H. Barış ÖZDOĞAN
Cunda Sarımsaklı
   
Tarihçe
13 Ekim 1922 tarihinde imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus değişiminin başlangıcı olmuştur. Dünya tarihinde başka bir benzeri bulunmayan.. >>>
   
Adı Nereden Geliyor
Ayvalık tarihi üzerine araştırmalarıyla bilinen Yunanlı yazar Yorgi Sakkari’nin “Ayvalık Tarihi” isimli kitabında, buraya gelenlerin Midilli Adasının Türkçe “Balçık” Rumca “Kidonie”.. >>>
   
Coğrafi Yapı
Balıkesir ilinin ilçesi olan Ayvalık ilin Ege Denizi sahil kısmında yer almaktadır. Ayvalık ilçesi Ege denizinin kuzey kesiminde yer alan Ayvalık 285 km² lik bir alan üzerine kurulmuştur. İlçenin.. >>>
   
Topografik Yapı
Ayvalık ilçesi sahip olduğu 22 küçük, Alibey (Cunda Adası)(en büyük ada) adası ile adeta bir adalar kentidir. Bu adalar grubu ilçenin ön kısmını kapatarak adeta ilçeyi bir koy haline.. >>>
   
İklim Özellikleri
İlçe 100 km nin üzerinde kıyı şeridine sahiptir. İlçenin yüzölçümü 285 km² dir.  Kendine özgü kıyı ikliminin hâkim olduğu ilçede yaz ayları sıcak ve kurak geçerken kış ayları ılık ve.. >>>
   
Jeolojik Durum
İlçe ve çevresinde ilk tektonik dönemde yanardağ faaliyetleri olmuştur. 15 ile 5 milyon yıl önceki bu dönemde yaşanan bu yanardağ faaliyetleri bölgenin en önemli yapı malzemesi olan Sarımsak Taşı... >>>
   
Bitki Örtüsü
%66 sının zeytinliklerle kaplı olan ilçenin %60’ı ekim yapmaya elverişli arazilerdir. İlçe sınırları içerisinde büyük ormanlık alanlar bulunmaktadır. İlçede yaklaşık 2.100.000 zeytin ağacı...>>>
   
Sosyal Yapı
Değişik dönemlerde farklı kültürlerin yaşadığı ilçede bu kültürlerin de etkisi ile karma bir kültür oluşmuştur. Tarihte eşi ve benzeri olmayan mübadelenin de etkisiyle kültürel olarak... >>>
   
Ekonomik Yapı
İlçe ekonomisi ağırlıkla zeytin üretimine ve bununla ilgili sanayiye dayanmaktadır. En önemli ekonomik faaliyetleri, zeytincilik, tarım ve turizm olarak sıralanmaktadır. Daha sonra...>>>
   
  Ayvalık Evleri
Konutlar genellikle iki buçuk yâda üç katlı inşa edilmiştir. Konutların inşasında alt katlar yığma taş üst katlarda ise karkas yapım teknikleri ile yapılmıştır. Konutların giriş kapılarının üst kısmında...>>>